Kanał: Piątek

Metryczka

  • Widownia: 231
  • Produkcja: 2021
  • Zdjęcia: Marcin Nadolski
  • Montaż: Marcin Nadolski
  • Realizacja: Marcin Nadolski

Opis

 Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z posiedzenia Wspólnych Komisji Rady Miejskiej w Piątku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
b) uchwalenia budżetu Gminy Piątek na 2022 rok,
c) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032,
d) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
e) planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022,
f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Piątek na lata 2022-2024,
g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na  2022 rok,    
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zakończenie obrad.  


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze