Kanał: Piątek

Metryczka

  • Widownia: 185
  • Produkcja: 2022
  • Zdjęcia: Marcin Nadolski
  • Montaż: Marcin Nadolski
  • Realizacja: Marcin Nadolski

Opis

Informacja o XL sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 23 marca 2022r. (środa) o godz.13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu .
6. Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku za 2021 rok.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku z działalności za 2021 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
10. Sprawozdanie z Realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątek na lata 2021 – 2024 za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki,
d) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Piątek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM,
e) przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2022 roku w Gminie Piątek,

f) wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2022 rok przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/204/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2021 roku
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zakończenie obrad.  


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze