Kanał: Piątek

Metryczka

  • Widownia: 99
  • Produkcja: 2022
  • Zdjęcia: Marcin Nadolski
  • Montaż: Marcin Nadolski
  • Realizacja: Marcin Nadolski

Opis

Informacja o XLII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 25 maja 2022r. (środa) o godz.13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Komunalnej oraz Wspólnych Komisji Rady Miejskiej w Piątku.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
8. Przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek
c) uchylenia uchwały nr XLI/220/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2022 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie obrad.  


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze