Kanał: Piątek

Metryczka

  • Widownia: 65
  • Produkcja: 2022
  • Zdjęcia: Marcin Nadolski
  • Montaż: Marcin Nadolski
  • Realizacja: Marcin Nadolski

Opis

Informacja o XLIV sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 3 sierpnia 2022r. (środa) o godz.9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII  sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
           na lata 2022 – 2032,
      b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
      c)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnego
           obowiązującego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek,
      d)  uchylenia uchwały nr XLIII/230/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r.
            w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
            rok od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
            rekreacyjno – wypoczynkowe,
       e)  uchylenia uchwały nr XLIII/231/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022r.
            zmieniającą uchwałę nr XVIII/103/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji
            o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zakończenie obrad.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze