Kanał: Piątek

Metryczka

  • Widownia: 29
  • Produkcja: 2022
  • Zdjęcia: Marcin Nadolski
  • Montaż: Marcin Nadolski
  • Realizacja: Marcin Nadolski

Opis

 
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku z dnia 11 grudnia 2019 r. uchwalonego Uchwałą Nr XIV/74/19 Rady Gminy Piątek, zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/183/21,       
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.  


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze